بایگانی ماهانه: ژوئن 2017

مــنِِ برتر: نگاهی دکارتی از پدیده‌های استعلایی در اشعار مـــانا آقــــایی

به قلم: وندیداد امین منتشر شده در: روزنامه‌ی «نسل فردا»- شنبه 20 خرداد 1396 نخستین نکته‌ حائز اهمیت بعد از “اِپوخه” از هر موجودیتِ مربوط به جهان، اشاره به این اصلِ پدیدارشناسانه است که همه‌ درونیات محض ما همچنان در … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نقد شعر | دیدگاهی بنویسید